Związek frazeologiczny zawiera co najmniej 2 wyrazy.

Wpisz dowolny tekst do wyszukania w słowniku
(minimum 4 litery) i kliknij strzałkę:

   Szukaj Jest już dostępne nowe, drugie wydanie książkowe (2023)
Wielkiego Słownika Frazeologicznego Języka Polskiego


KUP TERAZ
w Księgarni Aula


Kupując wydanie książkowe słownika wspierasz nasz projekt: aktualizujemy treść elektroniczną słownika, będącą podstawą do kolejnych wydań; przygotowujemy też nową, unowocześnioną wersję strony internetowej i rozwiązanie dostępne na platformach mobilnych.

Frazeologia.pl