Związek frazeologiczny zawiera co najmniej 2 wyrazy.

Wpisz dowolny tekst do wyszukania w słowniku
(minimum 4 litery) i kliknij strzałkę:

   Szukaj Jest już dostępne nowe, drugie wydanie książkowe (2023)
Wielkiego Słownika Frazeologicznego Języka Polskiego


KUP TERAZ
w Księgarni AulaKliknij powyższą okładkę. Kupując wydanie książkowe słownika, wspierasz nasz projekt:
aktualizujemy treść elektroniczną słownika, będącą podstawą do kolejnych wydań;
przygotowujemy też nową, unowocześnioną wersję strony internetowej
i rozwiązanie dostępne na platformach mobilnych.


Frazeologia.pl